Saskia

Saskia den Broeder (1954) is journalist, dichter en verhalenverteller. Ze studeerde sociologie en werkte jarenlang als beleidsmedewerker bij de overheid en non-profit instellingen. Vervolgens was ze tot haar pensioen medio 2020  freelance journalist vanuit haar eigen tekstbureau Werkende Woorden. Momenteel is ze semi-professioneel verhalenverteller en schrijver van gedichten, impressies en korte verhalen. Ze heeft twee dichtbundels gepubliceerd, Grijs geluk (2009) en Vroeger of later (2011). Saskia is gefascineerd door wat in en tussen mensen beweegt. Ook vindt ze inspiratie in natuur en stilte.

Met het vertellen van verhalen begon Saskia in 2003 tussen de schuifdeuren van de Eerste Haagsche Vertelkring. Ze volgde een vertelopleiding aan de Nationale Vertelschool. Saskia treedt regelmatig op voor gezelschappen en op kleinere podia, in haar eentje of samen met accordeonist Leen Hoffman als Duo Weerklank.