Over ons

Tussen woord en beeld is de naam die we onze samenwerking hebben gegeven. Yvon’s sculpturen en Saskia’s gedichten krijgen in combinatie een zeggingskracht die groter is dan de som der delen.
Regelmatig inspireren Yvon’s kunstwerken Saskia tot een gedicht. Of het is andersom: eerst is er een gedicht of verhaal, dat vervolgens letterlijk vorm krijgt.
Behalve van mooie dingen maken, houden we van de natuur en van filosoferen over kunst en het leven. Hierin vinden wij de inspiratie voor onze plannen.

Onze missie
De wisselwerking van onze sculpturen en gedichten maakt de beweging achter de vorm en de ruimte tussen de woorden nog sterker voelbaar. 
Ze brengt je bij je binnenwereld, en laat je ervaren dat wij mensen uit meerdere zielslagen bestaan, die beurtelings naar de oppervlakte komen, en dan weer in de achtergrond verdwijnen. Tussen woord en beeld heeft als belangrijkste boodschap, deuren te openen naar deze universele menselijke belevingen en zo bij te dragen aan verbinding.

"De oorspronkelijke reden voor kunst is een toegangspoort te zijn tot het heilige. Als je kunst ziet of ervaart, ervaar je jezelf. In kunst zie je jezelf weerspiegeld. In echte kunst schijnt het vormloze door de vorm.
Niet iedereen hoeft een kunstwerk te maken, het is veel belangrijker dat je een kunstwerk wordt. Je hele wezen, je hele leven wordt doorzichtig zodat het vormloze erdoorheen kan schijnen. Dat gebeurt als je je niet meer identificeert met de vorm. Het gebeurt als je toegang hebt tot het rijk van stilte in jezelf. Dan komt er iets door de vorm naar buiten dat niet de vorm is."

(Eckhart Tolle)