zondag 28 mei 2006

Hoe het begon...

De Veer, Gedachtenpad Zoetermeer
Ter voorbereiding op de Dag van het Park nodigde Carla Deelstra van de Gemeente Zoetermeer Yvon en Saskia uit om de gang van zaken te bespreken op zondag 28 mei 2006 in het Wilhelminapark. Op die dag vielen de Dag van het Park en de Nationale Verteldagen samen. Yvon zou daar bezoekers rondleiden langs haar kersverse kunstwerk, het Gedachtenpad. En Vertelcollectief Zuster Anna waar Saskia deel van uit maakte, ging vertellen onder de boom bij de bronzen veer die onderdeel van het kunstwerk vormt. Saskia verzorgde indertijd de wekelijkse rubriek ‘Dit doe ik…’ in het Nieuwsblad Zoetermeer en was altijd op zoek naar nieuwe gegadigden. Yvon wilde wel geïnterviewd worden. Zo ontstond onze eerste afspraak.
Bij de veer zijn op 28 mei 2006 ‘verstilde verhalen’ verteld door Saskia en haar medevertelsters Janneke Tanja en Astrid Hamel. Yvon leidde intussen bezoekers rond langs het Gedachtenpad, maar had gelukkig ook tijd om enkele van de verhalen te horen. Ondanks dat het die dag koud en winderig was, vormde zich een kring van zo’n 20 luisteraars.

In het Balijbos
...en verder ging
Een jaar na de Dag van het Park kwamen Saskia en Yvon elkaar weer tegen en besloten het contact te hernieuwen. Omdat we allebei graag naar buiten gaan, werd het een wandeling in het Balijbos, op een warme juni-avond. Het gesprek was amper herstart of we wisten allebei: wij hebben elkaar veel te zeggen. Vele wandelingen volgden aan beide kanten van de brug, in ‘Yvons’ Westerpark of ‘Saskia’s’ Balijbos. Gaandeweg groeiden de ideeën voor samenwerking en vonden onze sculpturen en gedichten elkaar. Exposities, ansichtkaarten en andere projecten volgden.
Door Saskia’s verhuizing eind 2011 naar Rijswijk komen we minder frequent bij elkaar, maar onze verbindingsdraden overbruggen ook de grotere afstand. En we hebben ook nog mail en telefoon.